Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

ul. Powstańców Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia

NIP 696 17 07 324

Tel.: 65 751 13 20 e-mail: kultura@krobia.pl